Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

vivre1
6899 6f59
7897 cac6 500
Reposted fromhawke hawke viaGaladriela Galadriela

October 13 2017

vivre1
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaheartbreak heartbreak
vivre1
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viatysiace-mysli tysiace-mysli

October 11 2017

vivre1
6505 5a17
Reposted fromoutoflove outoflove viaheartbreak heartbreak

October 09 2017

vivre1
3586 d479 500
Hłasko
7360 b546
Reposted fromdivi divi viatak-niewiele tak-niewiele

October 06 2017

vivre1

Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.

— Fredrik Backman

Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdivi divi viasomewhereonlyweknow somewhereonlyweknow
vivre1
vivre1
Reposted fromdoener doener viaheartbreak heartbreak

September 27 2017

vivre1
0052 8e4c 500
Reposted fromodnowa odnowa viaGaladriela Galadriela
vivre1
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viaMaryiczary Maryiczary

September 25 2017

vivre1
vivre1
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaedenpath edenpath

September 24 2017

vivre1

September 22 2017

vivre1
6380 06a4
Reposted fromGIFer GIFer viaHigh-Key High-Key
vivre1
Jesteś wtedy pewny, że nigdy więcej nie będziesz samotny.
https://www.youtube.com/watch?v=RqkAzB_zLMs

September 20 2017

vivre1
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl