Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

vivre1
9493 1489
Reposted fromkjuik kjuik viaberewere berewere

February 22 2018

vivre1

February 21 2018

vivre1
vivre1
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viaconvincemyself convincemyself

February 20 2018

vivre1
5399 0865 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaahazaynlo ahazaynlo

February 18 2018

vivre1
           
Reposted fromdontmakemeangry dontmakemeangry viagreywolf greywolf
vivre1
6145 037b
Reposted fromverronique verronique viaSenyia Senyia

February 17 2018

vivre1
6140 e03b 500
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via777727772 777727772

February 16 2018

vivre1
9384 2009 500
vivre1
Skłamałabym mówiąc, że nic nie znaczysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 15 2018

vivre1
4651 7374
Reposted fromEtnigos Etnigos viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
4085 2f76
Reposted fromxalchemic xalchemic viaGaladriela Galadriela

February 14 2018

vivre1
6476 3e1d 500
Reposted fromoll oll viaGaladriela Galadriela

February 13 2018

vivre1
9166 5b75 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka viawarkocz warkocz
vivre1
6631 ef3b 500
chciałabym wiedzieć...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
vivre1

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viamartinif16 martinif16

February 11 2018

0049 33de 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl