Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

vivre1

IMAGE OF SATURN'S RINGS TAKEN FROM THE CASSINI SPACECRAFT

Reposted fromdantheman dantheman viaelentarie elentarie
vivre1
Prawie już o tobie nie myślę
— Osiecka
Reposted frominpassing inpassing viakatieeee katieeee

October 20 2018

vivre1
6977 fb42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabullet00 bullet00
vivre1
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451

October 17 2018

Reposted frommessedup messedup viascorpix scorpix

October 16 2018

vivre1
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe

October 11 2018

vivre1
4961 6940
o.

October 05 2018

vivre1
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate

October 04 2018

vivre1
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaGaladriela Galadriela
vivre1
Bo najgorsze, co możesz sobie zrobić, to zwyczajnie się poddać. Dlatego nie wierzę w walki, w których pokonuje nas wróg – jak długo żyjesz, tak długo jesteś w grze. Dopiero w momencie, kiedy sama siebie spisujesz na straty, wszystko zaczyna być rzeczywiście stracone.
— wyrwane z kontekstu
Reposted bydzwoneczek dzwoneczek

October 02 2018

vivre1
9323 61e7 500
vivre1
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viawarkocz warkocz
vivre1
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viawarkocz warkocz

October 01 2018

vivre1
8528 a8f4
Reposted fromdalboz dalboz viaedenpath edenpath

September 29 2018

vivre1
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher

September 26 2018

vivre1

opowiem ci o egoistach. nawet jeśli wiedzą że cię zranią wchodzą w twoje życie żeby cię skosztować bo jesteś rodzajem istoty której nie chcą przegapić. zbyt wiele w tobie blasku żeby go nie poczuli. kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu co masz do zaoferowania. gdy zabiorą ze sobą twoją skórę twoje włosy twoje tajemnice. gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy. jaką jesteś burzą nagle ich to poraża.

wtedy pojawia się tchórzliwość. wtedy osoby za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego jacy są. wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą mówią znajdziesz lepszego ode mnie.

będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała. pytając dlaczego to zrobili. dlaczego cię zmusili żebyś ich kochała skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości a oni powiedzą coś w rodzaju po prostu musiałem spróbować. musiałem dać temu szansę. przecież chodziło o ciebie.

ale to nie jest romantyczne. nie jest urocze. myśl że byli tak owładnięci twoim istnieniem że musieli zaryzykować że je zniszczą w imię świadomości że ich ono nie ominęło. twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie.

właśnie tacy są egoiści. igrają z całymi bytami. z całymi duszami żeby zadowolić własną. w jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. zwykłej chwili. elementu przeszłości. jednej sekundy. połykają cię i szepczą że chcą z tobą spędzić resztę życia. ale gdy tylko poczują strach. są już jedną nogą z drzwiami. nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją. jakby ludzkie serce tak mało dla nich znaczyło.

i po tym wszystkim. po tym całym braniu. ten strach. czy to nie smutne i zabawne że ludzie mają dziś więcej odwagi żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. przeprosić. za stratę. i właśnie tak ją tracisz. 
egoizm.

— mleko i miód
Reposted fromnezavisan nezavisan viawarkocz warkocz

September 24 2018

vivre1
3368 26e2
Reposted frompatos patos viawarkocz warkocz
vivre1
vivre1
2758 cb6b 500
Reposted fromslodziak slodziak viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl