Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

vivre1
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viaMaryiczary Maryiczary
vivre1
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viatysiace-mysli tysiace-mysli
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatysiace-mysli tysiace-mysli

November 30 2017

vivre1
Wszystko, czego chcę to nic więcej
niż usłyszeć jak pukasz do moich drzwi.
— Kodaline - All I Want
vivre1
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viaMaryiczary Maryiczary
vivre1
0445 98ae 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
vivre1
3942 0afa
Reposted fromoutoflove outoflove viascorpix scorpix
vivre1
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń, Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viascorpix scorpix
vivre1
7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viascorpix scorpix
vivre1
- dlaczego to zrobiłeś? - są dwa powody: 1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viascorpix scorpix

November 27 2017

vivre1
4480 ae84
vivre1

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viatysiace-mysli tysiace-mysli

November 25 2017

vivre1
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viawarkocz warkocz

November 24 2017

vivre1
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaheartbreak heartbreak
vivre1
vivre1
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
vivre1
Między myśleniem o kimś a myśleniem, żeby o kimś nie myśleć jest nadzwyczaj cieńka granica. 
- Janusz Leon Wiśniewski "Grand"
vivre1
"Najciekawszą, najważniejszą przygodą w życiu człowieka jest rozmowa z drugim człowiekiem. Rozmowa w której wszystko może się zdarzyć - czarodziejstwo i niezwykłość. Dobro i zło. Życie może się zdarzyć." 
Piotr Skrzynecki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl