Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

vivre1
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahazaynlo ahazaynlo

November 07 2018

vivre1
vivre1
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viatysiace-mysli tysiace-mysli

November 05 2018

vivre1
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
vivre1
vivre1
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaMsChocolate MsChocolate
vivre1
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viasniezynkatirowka sniezynkatirowka

November 01 2018

vivre1
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viawarkocz warkocz
vivre1
Największe cuda przychodzą w małych paczuszkach.
— znalezione
Reposted frompensieve pensieve viawarkocz warkocz

October 21 2018

vivre1

IMAGE OF SATURN'S RINGS TAKEN FROM THE CASSINI SPACECRAFT

Reposted fromdantheman dantheman viaelentarie elentarie
vivre1
Prawie już o tobie nie myślę
— Osiecka
Reposted frominpassing inpassing viakatieeee katieeee

October 20 2018

vivre1
6977 fb42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabullet00 bullet00
vivre1
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451

October 17 2018

Reposted frommessedup messedup viascorpix scorpix

October 16 2018

vivre1
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe

October 11 2018

vivre1
4961 6940
o.

October 05 2018

vivre1
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate

October 04 2018

vivre1
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaGaladriela Galadriela
vivre1
Bo najgorsze, co możesz sobie zrobić, to zwyczajnie się poddać. Dlatego nie wierzę w walki, w których pokonuje nas wróg – jak długo żyjesz, tak długo jesteś w grze. Dopiero w momencie, kiedy sama siebie spisujesz na straty, wszystko zaczyna być rzeczywiście stracone.
— wyrwane z kontekstu
Reposted bydzwoneczek dzwoneczek

October 02 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl