Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

vivre1
9456 47e6 500

Piotr Sommer
Reposted fromciarka ciarka vianiskowo niskowo

November 10 2019

vivre1
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie

November 08 2019

vivre1
7592 8651 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viakikkeer kikkeer
6801 9ed7

November 07 2019

vivre1
8809 03cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
5888 bac9 500

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix

November 05 2019

vivre1
7002 1e58

November 04 2019

vivre1
5053 5b5b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viaanastasie anastasie

November 02 2019

vivre1
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
vivre1
9321 ab14 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasambaanka sambaanka

October 27 2019

vivre1
8775 a747 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

October 26 2019

vivre1
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
vivre1
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

October 20 2019

vivre1
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
vivre1
vivre1
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
vivre1
Reposted frombluuu bluuu viagreywolf greywolf

October 19 2019

vivre1Reposted fromolbaria olbaria viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl