Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

vivre1
vivre1
vivre1
1107 266b
Reposted fromcorvax corvax viawarkocz warkocz
vivre1
Nie za wszystko da się przeprosić, ale wszystko można
wybaczyć. Nie wszystko można naprawić, ale wszystko
można zacząć od nowa.
Reposted frommosiek mosiek viawarkocz warkocz
vivre1
5482 d568 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
vivre1
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

April 18 2018

vivre1

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

Reposted fromraconteur raconteur viaMsChocolate MsChocolate
vivre1
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"

April 17 2018

vivre1
3124 382d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vivre1
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viaheartbreak heartbreak

April 14 2018

vivre1
A ona? Ona była w potrzasku. Pomiędzy dobrem a złem. Pomiędzy tym co czuje, a tym co wie. Pomiędzy sercem a rozumem. Pomiędzy Witaj a Żegnaj. Pomiędzy marzeniami a wspomnieniami. Pomiędzy myślami a czynami. Gdzieś pośrodku trasy, której żadna z dróg nie prowadziła tam, gdzie sama by sobie tego życzyła.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawarkocz warkocz
vivre1
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz

April 12 2018

vivre1
3091 44ea 500
Reposted fromengereksiz engereksiz viaBabson Babson

April 08 2018

vivre1
8288 24e8 500
vivre1
Morze to wielkie stworzenie, które jest czasem w dobrym humorze, a czasem w złym, i nikt z nas nie wie dlaczego. Bo my widzimy tylko powierzchnię wody. Ale dla tych, co lubią morze, jest to obojętne… kocha się na dobre i na złe.
— Tatuś Muminka i morze
Reposted byseaweed seaweed

April 07 2018

vivre1
6200 4955 500
"Miłość to jest gra, w której można tyle wygrać co przegrać.(...) Jest milion sposobów wygrania tej gry. A warta jest całego życia."
Hanna Krall, Wyjątkowo długa linia
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
vivre1
6216 a3d2 500
Alain Laboile
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
vivre1
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawarkocz warkocz
2687 3669 500
Reposted fromreckon reckon viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl