Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

vivre1
4476 2463
Reposted fromspring-flow spring-flow viabezsenna bezsenna
vivre1

May 23 2017

vivre1
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viabezsenna bezsenna
vivre1
vivre1
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabezsenna bezsenna
vivre1

May 22 2017

8516 ad06
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamartinif16 martinif16

May 21 2017

vivre1

May 20 2017

vivre1

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
vivre1
vivre1
vivre1
2601 e3fd
Reposted fromzungud zungud viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
4635 ecde
Reposted fromola-la ola-la viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
6059 73d3 500
Reposted fromoll oll viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viatysiace-mysli tysiace-mysli

May 19 2017

vivre1
vivre1
6954 679d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie

May 18 2017

vivre1
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io

May 16 2017

vivre1
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl