Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

vivre1
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viatak-niewiele tak-niewiele

March 19 2017

vivre1

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.

— Julian Tuwim
vivre1
7014 2128 500
vivre1
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viamartinif16 martinif16

March 16 2017

vivre1
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viaenfermosmentales enfermosmentales

March 13 2017

vivre1
1854 ad62 500
Reposted fromheroes heroes viaenfermosmentales enfermosmentales
vivre1
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

March 11 2017

vivre1
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viatysiace-mysli tysiace-mysli

March 09 2017

vivre1
9742 9486
vivre1
7043 21cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
vivre1
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viascorpix scorpix
vivre1
9950 f685 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
vivre1
7138 f69d
vivre1
4884 c1fd
vivre1
vivre1
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
vivre1
5211 ec25
vivre1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl