Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

vivre1
3453 dbba 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaLuukka Luukka
vivre1
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
vivre1
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
vivre1
0753 63ee 500
Reposted fromepidemic epidemic viaGaladriela Galadriela

May 24 2019

vivre1
1830 5493
Reposted fromLane Lane viapodprzykrywka podprzykrywka
vivre1
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka
9690 ffd3

emchromatic:

thenatsdorf:

“Do I look like I eat bugs?!”

I love this frog so much I drew a comic of it.

Reposted fromlordminx lordminx viapodprzykrywka podprzykrywka
vivre1
7481 469f 500
Reposted fromRowena Rowena viasweetchocolate sweetchocolate
vivre1
4491 2fa4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson

May 23 2019

vivre1
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak viatysiace-mysli tysiace-mysli

May 22 2019

vivre1
Reposted frompotrzask potrzask viaheartbreak heartbreak
vivre1

May 19 2019

vivre1
Reposted fromrayla rayla viaGaladriela Galadriela

May 18 2019

vivre1
vivre1
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viaEllaElla EllaElla
vivre1
“ - To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz ”
— Piotr C.
Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging

May 16 2019

vivre1
8217 9751 500
vivre1
3201 0ec5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl