Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

vivre1
8068 553b 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant via12czerwca 12czerwca

January 25 2020

vivre1
5160 44dc
Reposted frommerkaba merkaba viaahazaynlo ahazaynlo

January 19 2020

vivre1

January 18 2020

vivre1
6925 2cc4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasyrena syrena
vivre1
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

January 17 2020

vivre1
1155 f245
Reposted fromgainaxing gainaxing viaahazaynlo ahazaynlo

January 14 2020

8597 e429 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaGaladriela Galadriela
vivre1
6971 29a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 06 2020

vivre1
vivre1
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie

January 04 2020

vivre1
vivre1
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viaGaladriela Galadriela

December 31 2019

vivre1
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaprzekleta przekleta
vivre1
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viausmiechprosze usmiechprosze
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viacarmenluna carmenluna

December 30 2019

vivre1
9199 8bbf 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaheartbreak heartbreak

December 27 2019

vivre1
8951 d22c 500
vivre1
9621 a9ea 500
Reposted fromrubinek rubinek viashakeme shakeme
vivre1
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
vivre1
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl